Böjti evangélizáció

„Halljátok meg az igét, amelyet az Úr mond nektek!”   /Jeremiás 10,1/
Lemondás és ajándék címmel
BÖJTI  ÚRVACSORAI  ELÖKÉSZÍTÖ  SOROZAT
Március 07.(csütörtök); Március 08. (péntek); Március 09. (szombat)
Mosonmagyaróváron minden délután 5 órakor
Záró, úrvacsorás istentisztelet: március 10-én, vasárnap ½ 11-kor.
Vassné Baki Ilona ny. lelkésznő szolgálatával.