BÖJTI BŰNBÁNATI ALKALMAK

„Jézussal párbeszédben”

Böjti bűnbánati sorozat
a Samáriai asszony története alapján (János 4,1.42)

Március 5. (csütörtök) 17.00: „más szomjúság”
Március 6. (péntek) 17.00: „más imádság”
Március 7. (szombat) 17.00: „más eledel”
Március 8. (vasárnap) 10.30: „más meggyőződés”

Sorozatunkat vasárnap úrvacsoraosztással zárjuk.

Igehirdető: Kovács Dániel. ref. lelkipásztor; nyug. gimn. igazgató

Szeretettel hívjuk, várjuk a böjtöt komolyan vevő,
Isten előtt elcsendesedni akaró Testvéreinket