Alkalmaink

Mosonmagyaróváron

Istentisztelet
minden vasár- és ünnepnap 1/2 11-kor
(helye: Hunyadi u. 2. szám alatti templom)

Úrvacsorai alkalmaink 2019-ben

Január 1. Újév
Február 10.
Március 10. Böjt 1. vasárnapja
Április 21-22. Húsvét I-II.
Május 12. konfirmáció
Június 9.
Július 14.
Augusztus 18. Újkenyér
Szeptember 8.
Október 13. Újbor
November 10. Evangelizáció zárása
December 25-26. Karácsony I-II.

Karolina kórházban

minden hónap második vasárnapján 17 órakor
(helye a IV. emeleti tárgyaló a főépületben)

Figyelem! Kérjük Testvéreinket, hogy erre az alkalomra hívják fel beteg hozzátartozóik, ismerőseik figyelmét és tájékoztassák a Lelkészi Hivatalt is kórházban, vagy otthon fekvő betegeinkről, hogy meglátogathassuk, és imádságban hordozhassuk őket!

Szórványokban

A szórványoknál található rend szerint


Bibliaóra

Mosonmagyaróváron novembertől húsvétig csütörtökön 17 órakor.


Hittanóra

Mosonmagyaróváron 2017/18

Iskolai hitoktatás:

Bólyai iskola: 4-5. osztály szerdán 13.25

                   1-3.. osztály szerdán 14.15

                    6. osztály: pénteken 7.10

                    8. osztály: pénteken 13.25

Haller iskola: 1. osztály pénteken 9.00

                    2. osztály pénteken 9.55

Móra iskola: 1. osztály kedden 8.00

                   2. osztály

Ujhelyi iskola: 1. osztály csütörtökön 8.00

                     5+6 osztály csütörtökön 13.05

Piarista iskola: 1. osztály: kedden 8.00

                       3-5. osztály: pénteken 8.00

                       8. osztály: pénteken 8.55

                      Gimnázum: pénteken 9.55

Kossuth Gimnázium: 8. osztály: szerdán 

Szórványok

A szórványoknál található rend szerint.

 Figyelem! A gyermekek hittanra járatására nézve a szülők, keresztszülők gyermekeik megkereszteltetésekor ígéretet és fogadalmat tettek, így a megkeresztelt református gyermekeket Isten előtti kötelességük hit- és erkölcstanra beiratni. A megkeresztelés azonban nem előfeltétele a hittannak. Akik 6 éves korig nem részesültek a keresztségben, azok is többi társukhoz hasonlóan járhatnak hittanra, megkeresztelésükre a konfirmáció alkalmával kerül sor.


Konfirmációi előkészítő

Heti két alkalommal: a konfirmációi órán ill. a vasárnapi istentiszteleteken

Mivel a konfirmáció a korábbi évek hitoktatására épül, és azok megkoronázása, természetesen csak olyan gyerek vehet részt rajta, aki előtte rendszeresen járt hittanra. A konfirmációi oktatás két éves!


Evangélizáció – Hitébresztő/hitmélyítő alkalmak

Mosonmagyaróváron böjtben és november második hetében csütörtök, péntek és szombat délután 17órakor.