ŐSZI HITMÉLYÍTŐ, HITERŐSÍTŐ ALKALMAK

NOVEMBER 11.  – 13. (csütörtök – szombat)

KÖNTÖS László gyűjteményi igazgató szolgálatával

17.00 órakor MOSONMAGYARÓVÁRON

November 14-én, a 10.30-kor kezdődő istentiszteleten

úrvacsoraosztással zárjuk alkalmainkat!

November 18-tól szeretnénk újra megkezdeni csütörtökönként
a gyülekezeti bibliaórákat!
Ezt azonban az építkezés állása még befolyásolhatja. Szószékről, gyülekezetünk Honlapján keresztül tájékoztatást adunk majd.