ŐSZI HITMÉLYÍTŐ, HITERŐSÍTŐ ALKALMAK

NOVEMBER 07. csütörtök Sándor József ajkai lelkész

NOVEMBER 08. péntek Niederhoffer Zoltán veszprémi lelkész

NOVEMBER 09. szombat Sárközi gergely noszlopi segédlelkész

szolgálatával

17.00 órakor MOSONMAGYARÓVÁRON

November 10-én, a 10.30-kor kezdődő istentiszteleten

úrvacsoraosztással zárjuk alkalmainkat!

November 14-től szeretnénk újra megkezdeni csütörtökönként
a gyülekezeti bibliaórákat!
Ezt azonban az építkezés állása még befolyásolhatja. Szószékről, gyülekezetünk Honlapján keresztül tájékoztatást adunk majd.