A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségének november 9-én kiadott közleménye

A koronavírus második hulláma miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége azzal a kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé, hogy további intézkedésig az egyházközségek 2020. november 11-től szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmat. Kérjük egyháztagjainkat, hogy tartsanak otthoni könyörgéseket, családi áhítatokat és imádságokat. Kérjük gyülekezeteinket, hogy a járvány első hulláma idején közzétett liturgiai ajánlások szerint térjenek vissza online istentisztelet-közvetítésre!

https://reformatus.hu/mediumok/online-kozvetitesek/

Kérjük testvéreinket, hogy valamennyi járványügyi rendelkezést példamutatóan tartsanak be. Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól. Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

„Legyetek józanok, hogy imádkozhassatok!” (1Pt 4,7)

Tájékoztató a járvány idejére

Felhívjuk Testvéreink figyelmét, hogy a templomfelújítás miatt az istentiszteletek tartását még nem tudtuk megkezdeni. A templomban zajló munkák állása szerint július első vasárnapjára (07.05.) tudjuk kitakarítani, és istentiszteleteink tartását megkezdeni. Felhívjuk figyelmüket arra is, hogy istentiszteleteink alatt a klíma (léghűtés) működni fog, tehát hátukra, vállukra hozzanak kendőt. Köszönjük Testvéreink türelmét és megértését; és kérjük, hogy a hátralévő időben használják továbbra is az online istentiszteleti lehetőségeket!

Az idei konfirmációra július 12-én, úrvacsorás istentiszteletünkön kerül sor.

Szórványainkban pünkösd ünnepével kezdődően megkezdtük istentiszteleteink tartását; a megszokott rend szerint várjuk Testvéreinket istentiszteleteinkre..

ONLINE ISTENTISZTELETI LEHETŐSÉGEK

Vasárnap délelőttönként a Duna Televízió katolikus misét és protestáns istentiszteletet egyaránt közvetít. Ezen kívül minden hétköznap reggel fél 8-tól tízperces áhítatot láthatnak a nézők. Ebben az adott naphoz kapcsolódó bibliai részlet felolvasását követi egy rövid bibliamagyarázat. A napi áhítat adásának ismétlése 19.50-től a Kossuth Rádióban lesz hallható. A hét elején katolikus és református, míg a hét második felében más felekezetek áhítatával várják az érdeklődőket a közmédiában.

A Magyarországi Református Egyház „Minden időben” címmel, áhítat-sorozatot indít hétfőn, szerdán és pénteken reggel hat órától a www.reformatus.hu weboldalon. Egyes felvételek, a tervek szerint kedden reggel a Duna Televízióban, ugyanaznap este pedig a Kossuth Rádióban is megnézhetők, meghallgathatók lesznek.

Vasárnaponként online református istentiszteletet közvetítő gyülekezetek listája:http://reformatus.hu/mutat/17123/

A Pápai Református Gimnázium: honlapján már vannak, és folyamatosan lesznek 5 perces áhítatok: http://refi-papa.hu/category/reggeli-ahitat

BÖJTI BŰNBÁNATI ALKALMAK

„Jézussal párbeszédben”

Böjti bűnbánati sorozat
a Samáriai asszony története alapján (János 4,1.42)

Március 5. (csütörtök) 17.00: „más szomjúság”
Március 6. (péntek) 17.00: „más imádság”
Március 7. (szombat) 17.00: „más eledel”
Március 8. (vasárnap) 10.30: „más meggyőződés”

Sorozatunkat vasárnap úrvacsoraosztással zárjuk.

Igehirdető: Kovács Dániel. ref. lelkipásztor; nyug. gimn. igazgató

Szeretettel hívjuk, várjuk a böjtöt komolyan vevő,
Isten előtt elcsendesedni akaró Testvéreinket

Konfirmáció 2020

Konfirmandusaink vizsgája május 09n, szombaton 17 órakor lesz. Ünnepélyes fogadalomtételükre és első úrvacsoravételükre május 10-én, vasárnap, a fél 11-kor kezdődő istentiszteleten kerül sor.

Erre az alkalomra idén is hívjuk, várjuk a konfirmációi évfordulójukat ünneplő Testvéreinket!

Karácsonyi istentiszteleti rend 2019.

Dec. 22. Advent 4. vasárnap
10:30 – Mosonmagyaróvár, gyerekek karácsonya

Dec. 24. Szenteste
17:00 – Ásványráró

Dec. 25. Karácsony I. napja
10:30 – Mosonmagyaróvár, úrvacsoraosztással
13:30 – Mosonújhely, úrvacsoraosztással
15:00 – Rajka, úrvacsoraosztással

Dec. 26. Karácsony II. napja
10:30 – Mosonmagyaróvár, úrvacsoraosztással
15:00 – Darnózseli, úrvacsoraosztással

Dec. 29. Esztendő utolsó vasárnapja
10:30 – Mosonmagyaróvár

Dec. 31. Óév napja
15:30 – Ásványráró, hálaadó istentisztelet
17:00 – Mosonmagyaróvár, hálaadó istentisztelet

Jan. 1. Újév napja
10:30 – Mosonmagyaróvár, úrvacsoraosztással
15:00 – Rajka

Jan. 5. Év első vasárnapja
10:30 – Mosonmagyaróvár
13:30 – Mosonújhely
15:00 – Darnózseli

Kérjük azokat a testvéreinket, akik egészségi állapotuk miatt templomba jönni nem tudnak, de szeretnének otthonukban, betegágyuknál úrvacsorázni, jelezzék a Lelkészi Hivatalban!