Orgonazenés istentisztelet

Advent 1. vasárnapján
november 27-én, a 10 30 – kor
kezdődő istentiszteleten

orgonazenés istentisztelet

lesz

dr. Varga László
egyházzenész; orgonaművész szolgálatával

Hittantábor 2022

Augusztus 8-12 (hétfőtől péntekig)

Kerkáskápolnán a Sylvester János Vendégházban

Mi várható a táborban?

Természetesen lesz hittanfoglalkozás, kézműves-foglalkozás, kirándulások, játékok, hogy mindenki jól érezze magát. S mindez az Őrség csendes, jó levegőjű vidékén!

Részvételi díj: 30.000,-Ft
A részvételi díj magában foglalja a napi háromszori étkezést és az útiköltséget kisbusszal.

Szeretettel hívjuk-várjuk hittanosainkat, már elsőtől kezdve is!

 

ŐSZI HITMÉLYÍTŐ, HITERŐSÍTŐ ALKALMAK

NOVEMBER 11.  – 13. (csütörtök – szombat)

KÖNTÖS László gyűjteményi igazgató szolgálatával

17.00 órakor MOSONMAGYARÓVÁRON

November 14-én, a 10.30-kor kezdődő istentiszteleten

úrvacsoraosztással zárjuk alkalmainkat!

November 18-tól szeretnénk újra megkezdeni csütörtökönként
a gyülekezeti bibliaórákat!
Ezt azonban az építkezés állása még befolyásolhatja. Szószékről, gyülekezetünk Honlapján keresztül tájékoztatást adunk majd.

Imádságos felelősséggel tartozunk egymásért

A Zsinat Elnökségi Tanácsának március 26-i határozata

A vírushelyzet alakulására, a kormányzati intézkedésekre és az egymás iránti felelősségre tekintettel egyházunk alkotmánya 173. § (1). felhatalmazása alapján a következő Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk.

Fájdalommal kellett meghoznunk azt a döntést, hogy továbbra is szüneteljen minden személyes jelenléttel járó gyülekezeti alkalom és összejövetel, hiszen református keresztyén hitünk lényegéhez tartozik a közösség személyes megélése. Ezt a személyes találkozást is ellehetetlenítette a vírus, és életveszély forrásává tette. Ennek a terhét kell most elhordoznunk. A halálon is győztes Jézus Krisztushoz fohászkodunk énekünk szavával: Védelmezzed a te kicsiny bárkádat! Benned bízik a te küzdő egyházad; Te szent véred érette kiontottad: Elmerülni ne hagyd, ha megváltottad! (RÉ 381:6)

Gyülekezeteinket arra kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten a húsvéti ünnepkör istentiszteleteit digitális eszközök segítségével tartsák meg.

Szeretettel felhívjuk gyülekezeti tagjaink figyelmét televíziós istentiszteleti közvetítéseinkre. Nagypénteken a Duna Televízión 10 órától követhetik a Debrecen-Nagytemplomi Református Gyülekezet istentiszteletét. A feltámadás ünnepén, húsvétvasárnap pedig 9 órától a Duna World csatornán kapcsolódhatnak be úrvacsorás református istentisztelet közvetítésébe. A nyitás lehetséges időpontjáról a járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve fogunk majd döntést hozni.

Az imádság erejével állunk mindazok mellett, akiket súlyosan érint a járványhelyzet!

A mielőbbi viszontlátás reményében, Istenünk békét hozó szavainak erejével felvértezve hoztuk meg határozatunkat: Ne félj, mert én veled vagyok! (Ézsaiás 43,5)

2021. március 26.

Balog Zoltán s.k., püspök, lelkészi elnök
Veres Sándor s.k., főgondnok
Dunamelléki Református Egyházkerület

Steinbach József s.k., püspök
Nemes Pál s.k., főgondnok, világi alelnök
Dunántúli Református Egyházkerület

Pásztor Dániel s.k., püspök, lelkészi alelnök
Molnár Pál s.k., főgondnok
Tiszáninneni Református Egyházkerület

Fekete Károly s.k., püspök
Molnár János s.k., főgondnok, világi elnök
Tiszántúli Református Egyházkerület

HARMADSZOR IS ONLINE TÉRBE KÖLTÖZIK EGYHÁZUNK

A Zsinat Elnökségi Tanácsának március 5-én kiadott közleménye

A bajban is maradjunk együtt! A járványhelyzet súlyos megpróbáltatások elé állítja Magyarország minden polgárát és különösen azokat, akik az élet rendjének fenntartásáért és az egészségünkért vállalnak felelősséget. A járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve, a következő határozatot hozzuk: 2021. március 8. és 26. között terjedő időszakban minden, személyes jelenléttel járó istentisztelet, gyülekezeti alkalom és összejövetel szünetel. Continue reading „HARMADSZOR IS ONLINE TÉRBE KÖLTÖZIK EGYHÁZUNK”