Tájékoztató a járvány idejére

Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa május 11-i ülésén hozott állásfoglalása szerint
„hogyha a közösségi kapcsolattartás biztonságát az illetékes hatóságok nem szigorítják, akkor az egyházközségek elnökségének felelős döntése szerint, az előírt higiéniai és biztonsági szabályok betartásával, tartsanak istentiszteleteket, lehetőleg külön  a 65 éven felülieknek.”

Felhívjuk Testvéreink figyelmét, hogy presbitériumunk május 19-én hozott döntése alapján, gyülekezetünkben a fenti állásfoglalás ellenére sem kezdődnek még meg az istentiszteletek. Egyrészt a templom felújításának állapota miatt; másrészt az istentiszteletek megkezdését a fenti állásfoglalás az előírt higiéniai és biztonsági szabályok betartásához köti. Június közepén presbitériumunk újabb gyűlést tart, ahol ismételten felméri a helyzetet, és újra dönt az istentiszteletek kérdésében.

Az istentiszteletek megkezdéséig, kérjük, használják továbbra is az online istentiszteleti lehetőségeket!

Szórványinkban pünkösd ünnepével kezdődően megkezdjük istentiszteleteink megtartását; pünkösdkor az előzetesen meghirdetett istentiszteleti rend szerint úrvacsoraosztással.

%MCEPASTEBIN%

A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége azzal a kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé, hogy további intézkedésig szüneteltessenek minden egyházi alkalmat.

Kérik, hogy temetésekkor csak a szűk család vegyen részt a szertartáson.

Kérik a hívőket, tartsanak otthoni könyörgéseket és imádságokat.

Kérik Testvéreinket, valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be.

A Dunántúli Református Egyházkerület elnöksége nevében Steinbach József püspök úr felhívja a figyelmet: Jézus jelenléte arra biztat bennünket, hogy ne féljünk, Őt hívjuk segítségül. Kéri, imádkozzunk az orvosok és ápolók szolgálatáért; felelős vezetőinkért, hogy felülről kapjanak erőt és bölcsességet minden döntésükben. Imádkozzunk Európáért, az egész világért és a megbetegedettekért.

Böjt időszakában a húsvétra, a feltámadott Úrra tekintő megtartó reménység lelkülete járjon át bennünket mindennap!

Jézus mondja: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” /Márk 6,50/

ONLINE ISTENTISZTELETI LEHETŐSÉGEK

Vasárnap délelőttönként a Duna Televízió katolikus misét és protestáns istentiszteletet egyaránt közvetít. Ezen kívül minden hétköznap reggel fél 8-tól tízperces áhítatot láthatnak a nézők. Ebben az adott naphoz kapcsolódó bibliai részlet felolvasását követi egy rövid bibliamagyarázat. A napi áhítat adásának ismétlése 19.50-től a Kossuth Rádióban lesz hallható. A hét elején katolikus és református, míg a hét második felében más felekezetek áhítatával várják az érdeklődőket a közmédiában.

A Magyarországi Református Egyház „Minden időben” címmel, áhítat-sorozatot indít hétfőn, szerdán és pénteken reggel hat órától a www.reformatus.hu weboldalon. Egyes felvételek, a tervek szerint kedden reggel a Duna Televízióban, ugyanaznap este pedig a Kossuth Rádióban is megnézhetők, meghallgathatók lesznek.

Vasárnaponként online református istentiszteletet közvetítő gyülekezetek listája:http://reformatus.hu/mutat/17123/

A Pápai Református Gimnázium: honlapján már vannak, és folyamatosan lesznek 5 perces áhítatok: http://refi-papa.hu/category/reggeli-ahitat

BÖJTI BŰNBÁNATI ALKALMAK

„Jézussal párbeszédben”

Böjti bűnbánati sorozat
a Samáriai asszony története alapján (János 4,1.42)

Március 5. (csütörtök) 17.00: „más szomjúság”
Március 6. (péntek) 17.00: „más imádság”
Március 7. (szombat) 17.00: „más eledel”
Március 8. (vasárnap) 10.30: „más meggyőződés”

Sorozatunkat vasárnap úrvacsoraosztással zárjuk.

Igehirdető: Kovács Dániel. ref. lelkipásztor; nyug. gimn. igazgató

Szeretettel hívjuk, várjuk a böjtöt komolyan vevő,
Isten előtt elcsendesedni akaró Testvéreinket

Konfirmáció 2020

Konfirmandusaink vizsgája május 09n, szombaton 17 órakor lesz. Ünnepélyes fogadalomtételükre és első úrvacsoravételükre május 10-én, vasárnap, a fél 11-kor kezdődő istentiszteleten kerül sor.

Erre az alkalomra idén is hívjuk, várjuk a konfirmációi évfordulójukat ünneplő Testvéreinket!

Húsvéti istentiszteleti rend 2020

Április 05. VIRÁGVASÁRNAP

 • Mosonmagyaróvár: 10.30
 • Mosonújhely 13.30
 • Ásványráró 15.00

Április 10. NAGYPÉNTEK

 • Mosonmagyaróvár 10.30
 • Mosonújhely 13.30
 • Rajka 15.00

Április 12. HÚSVÉT I. napja

 • Mosonmagyaróvár: 10.30 úrvacsoraosztással
 • Mosonújhely: 13.30 úrvacsoraosztással
 • Rajka: 15.00 úrvacsoraosztással

Április 13. HÚSVÉT II. napja

 • Mosonmagyaróvár: 10.30 úrvacsoraosztással
 • Darnózseli: 15.00 úrvacsoraosztással

A húsvéti ünnepek alatt hittanosainkat szüleikkel együtt az istentiszteletekre várjuk.

Valamennyi Testvérünknek a megváltás békéjével és az örök élet reményével megáldott ünnepet kívánunk!

Pünkösdi istentiszteleti rend 2020

Május 21. Áldozócsütörtök Krisztus mennybemenetele

 • Rajka 15.00
 • Mosonmagyaróvár 17.00

Május 31. Pünkösd vasárnapja

 • Mosonmagyaróvár: 10.30 úrvacsoraosztással
 • Mosonújhely: 13.30 úrvacsoraosztással
 • Rajka: 15.00 úrvacsoraosztással

Június 01. Pünkösd hétfője

 • Mosonmagyaróvár: 10.30
 • Darnózseli: 15.00 úrvacsoraosztással

A pünkösdi ünnepek alatt hittanosainkat szüleikkel együtt az istentiszteletekre várjuk.

Karácsonyi istentiszteleti rend 2019.

Dec. 22. Advent 4. vasárnap
10:30 – Mosonmagyaróvár, gyerekek karácsonya

Dec. 24. Szenteste
17:00 – Ásványráró

Dec. 25. Karácsony I. napja
10:30 – Mosonmagyaróvár, úrvacsoraosztással
13:30 – Mosonújhely, úrvacsoraosztással
15:00 – Rajka, úrvacsoraosztással

Dec. 26. Karácsony II. napja
10:30 – Mosonmagyaróvár, úrvacsoraosztással
15:00 – Darnózseli, úrvacsoraosztással

Dec. 29. Esztendő utolsó vasárnapja
10:30 – Mosonmagyaróvár

Dec. 31. Óév napja
15:30 – Ásványráró, hálaadó istentisztelet
17:00 – Mosonmagyaróvár, hálaadó istentisztelet

Jan. 1. Újév napja
10:30 – Mosonmagyaróvár, úrvacsoraosztással
15:00 – Rajka

Jan. 5. Év első vasárnapja
10:30 – Mosonmagyaróvár
13:30 – Mosonújhely
15:00 – Darnózseli

Kérjük azokat a testvéreinket, akik egészségi állapotuk miatt templomba jönni nem tudnak, de szeretnének otthonukban, betegágyuknál úrvacsorázni, jelezzék a Lelkészi Hivatalban!

ŐSZI HITMÉLYÍTŐ, HITERŐSÍTŐ ALKALMAK

NOVEMBER 07. csütörtök Sándor József ajkai lelkész

NOVEMBER 08. péntek Niederhoffer Zoltán veszprémi lelkész

NOVEMBER 09. szombat Sárközi gergely noszlopi segédlelkész

szolgálatával

17.00 órakor MOSONMAGYARÓVÁRON

November 10-én, a 10.30-kor kezdődő istentiszteleten

úrvacsoraosztással zárjuk alkalmainkat!

November 14-től szeretnénk újra megkezdeni csütörtökönként
a gyülekezeti bibliaórákat!
Ezt azonban az építkezés állása még befolyásolhatja. Szószékről, gyülekezetünk Honlapján keresztül tájékoztatást adunk majd.