Szolgálati alkalmak

Mosonmagyaróváron

minden vasár- és ünnepnap 1/2   11-kor

(helye: Hunyadi u. 2. szám alatti templom)

ÚRVACSORAI  ALKALMAINK  2018-BAN 
Március 04. Evangélizáció zárása Augusztus 19.  Újkenyér
Április 01. és 02. Húsvét Szeptember 09.
Április 29. Konfirmáció Október 14. Újbor
Május 20. Pünkösd November 11.    Evangélizáció zárása
Június 10. December 25. és 26.  Karácsony
Július 08. Január 01. Újév

Karolina kórházban

minden hónap második vasárnapján 17 órakor

(helye a IV. emeleti tárgyaló a főépületben)

Figyelem! Kérjük Testvéreinket, hogy erre az alkalomra hívják fel beteg hozzátartozóik, ismerőseik figyelmét és tájékoztassák a Lelkészi Hivatalt is kórházban, vagy otthon fekvő betegeinkről, hogy meglátogathassuk, és imádságban hordozhassuk őket!

Szórványokban

A szórványoknál található rend szerint


Bibliaóra

Mosonmagyaróváron novembertől húsvétig csütörtökön 17 órakor.


Hittanóra

Mosonmagyaróváron 2017/18

Iskolai hitoktatás:

Bólyai iskola: 4-5. osztály szerdán 13.25

                   1-3.. osztály szerdán 14.15

                    6. osztály: pénteken 7.10

                    8. osztály: pénteken 13.25

Haller iskola: 1. osztály pénteken 9.00

                    2. osztály pénteken 9.55

Móra iskola: 1. osztály kedden 8.00

                   2. osztály

Ujhelyi iskola: 1. osztály csütörtökön 8.00

                     5+6 osztály csütörtökön 13.05

Piarista iskola: 1. osztály: kedden 8.00

                       3-5. osztály: pénteken 8.00

                       8. osztály: pénteken 8.55

                      Gimnázum: pénteken 9.55

Kossuth Gimnázium: 8. osztály: szerdán 

Szórványok

A szórványoknál található rend szerint.

 

 Figyelem! A gyermekek hittanra járatására nézve a szülők, keresztszülők gyermekeik megkereszteltetésekor ígéretet és fogadalmat tettek, így a megkeresztelt református gyermekeket Isten előtti kötelességük hit- és erkölcstanra beiratni. A megkeresztelés azonban nem előfeltétele a hittannak. Akik 6 éves korig nem részesültek a keresztségben, azok is többi társukhoz hasonlóan járhatnak hittanra, megkeresztelésükre a konfirmáció alkalmával kerül sor.


Konfirmációi előkészítő

Heti két alkalommal: a konfirmációi órán ill. a vasárnapi istentiszteleteken

Mivel a konfirmáció a korábbi évek hitoktatására épül, és azok megkoronázása, természetesen csak olyan gyerek vehet részt rajta, aki előtte rendszeresen járt hittanra. A konfirmációi oktatás két éves!


Evangélizáció - Hitébresztő/hitmélyítő alkalmak

Mosonmagyaróváron böjtben és november második hetében csütörtök, péntek és szombat délután 17órakor.

Ön itt van: Hírek Alkalmaink